Yin-yang: znaczenie

„Jedność tkwi w różnorodności” – mówi jeden ze znanych aforyzmów. Co to znaczy? Oznacza to, że postrzeganie świata jako niedoskonałego i myślenie, że jest w nim coś zbędnego, przeszkadzającego i szkodliwego, jest, delikatnie mówiąc, początkowym poziomem rozwoju. Co więcej, taka pozycja, jeśli człowiek utknie w niej przez długi czas, zamyka drogę do dalszego rozwoju. Bo wierzyć, że na świecie jest coś, co utrudnia rozwój, nie jest konstruktywne. Można powiedzieć, że komary są złe i zaczynają tępić wszystkie komary. Ale jeśli istnieją, to ktoś tego potrzebuje. Przynajmniej służą jako pokarm dla innych form życia, a zniknięcie komarów spowoduje wyginięcie innych gatunków żywych stworzeń. Dlatego każda walka ze złem jest początkowo skazana na niepowodzenie.

Chodzi o zasadę harmonii, o której mówi nam symbol „yin-yang”. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli – okrąg podzielony na dwie połowy. Jeden z nich jest czarny, a drugi biały. Co mówi ten symbol, skąd się wziął, jakie tajne znaczenia może zawierać? Spróbujmy to rozgryźć.

  • Znaczenie Yin-Yang
  • Co to jest yin-yang
  • Jakie znaczenie ma symbol yin-yang

Postaramy się zrozumieć te i inne kwestie i dowiedzieć się, jak można zastosować zasadę yin-yang w prawdziwym życiu i jak może pomóc na ścieżce rozwoju.

Znaczenie Yin-Yang

Yin i Yang to dwa przeciwieństwa. Jak zima i lato, dzień i noc, ciepło i zimno. A prawda, zakodowana w znaku yin-yang, jest taka, że ​​jedno nie istnieje bez drugiego, ale razem tworzą coś harmonijnego. Symbol yin-yang przypomina nam, że światło istnieje tylko tam, gdzie jest ciemność. W przeciwnym razie, gdyby nie było ciemności, jakie byłoby znaczenie światła?

Yin-yang: znaczenie

Zasada jedności yang i yin przyszła do nas z filozofii chińskiej, gdzie symbolizuje istotę stworzenia Wszechświata: obie te siły przejawiają się we wszystkim. Pierwsza wzmianka o symbolu yin-yang znajduje się w „Księdze zmian”, która mówi, że yin odpowiada za ciemność, ciemność, bierność i symbolizuje żywioł wody. Yang to światło, aktywność, słońce i symbolizuje żywioł ognia.

Co oznacza znak yin i yang? Znaczenie tego symbolu polega na tym, że obie siły są obecne w całym stworzeniu. Weźmy na przykład taką manifestację zasady yin, jak bierność, i taką manifestację zasady yang, jak aktywność. Wydawałoby się, że wszystko jest tutaj oczywiste: aktywność jest dobra, ale bierność jest zła.

Ale, jak napisał najmądrzejszy król Salomon, „jest czas na zbieranie kamieni i jest czas na rzucanie kamieniami”. Na przykład bez bierności nie moglibyśmy wieczorem zasnąć banalnie, a bez aktywności – budzić się rano. Brak bierności to bezsenność, choroba i nie ma w tym nic dobrego. I tak we wszystkim.

Nie ma nic dobrego ani złego, jest tylko harmonijne połączenie dwóch przeciwieństw, tak zwany złoty środek. A całe zło bierze się tylko z braku równowagi między dwoma przeciwieństwami. Na przykład, gdy jesteśmy zbyt bierni, prowadzi to do senności, lenistwa i apatii, a gdy jesteśmy zbyt aktywni – do bezsenności, nerwowości, pobudzenia psychoruchowego i tak dalej.

Co to jest yin-yang

Tak więc znaczenie symbolu yin-yang polega na harmonijnym współistnieniu przeciwieństw. Yin i yang to urzeczywistnienie zasady tzw. Czystej wizji, czyli zrozumienia, że ​​nie ma ani dobra, ani zła, są tylko dwie przeciwnie skierowane siły, które oddziałują na otaczającą nas rzeczywistość, aby ją zharmonizować. . Mówiąc najprościej, obie siły pochodzą z jednego źródła. Jak napisał król Salomon, „uczynił wszystko pięknym w swoim czasie i włożył pokój w ich serca, ale człowiek nie może pojąć dzieł, które Bóg czyni od początku do końca”.

Yin-yang: znaczenie

Yin-yang pozwala nam zrozumieć, kto jest kim. Jak słusznie zauważył król Salomon, wszystko pochodzi od Stwórcy, dlatego yin i yang są zamknięte w jednym kręgu, harmonijnie się uzupełniając. Oznacza to, że obie te przeciwnie skierowane siły są powołane tylko do tworzenia, nawet jeśli czasami poprzez zniszczenie. Jest wiosna i jesień. Jesień niszczy, więc wiosna może tworzyć.

Jakie znaczenie ma symbol yin-yang

Istnieje wiele sposobów rozumienia znaczenia znaków yin i yang. Jest wiele różnych szkół, nauczycieli, koncepcji. Spróbujmy spekulować na ten temat. Oprócz tego, że yin-yang jest symbolem harmonii przeciwieństw, można też powiedzieć, że yin-yang oznacza zmienność. Na znaku możesz wyraźnie zobaczyć, jak jedno przechodzi w drugie, jeśli rozejrzysz się po okręgu znaku. Oznacza to, że wszystko się zmienia.

Można też powiedzieć, że znak yin-yang jest symbolem cyklu narodzin i śmierci. Życie kończy się śmiercią, wpada w nowe życie, które stopniowo umiera i rodzi się nowe życie, i tak dalej – ad infinitum. Dzień zamienia się w noc, dobro w zło, ciepło w zimno i tak dalej.

Ale najciekawsze są kropki w znaku yin-yang. Na czarnym znaku – biały, na biało – czarnym. Wyraźnie nie są stworzone dla piękna; takie symbole zawsze mają znaczenie we wszystkim. Najprawdopodobniej mowa o tym, że w każdej ciemności zawsze jest światło, aw każdym świetle zawsze jest ciemność. Pojęcia dobra i zła są bardzo względne i wszystko zależy od warunków i okoliczności. I jak bardzo dokładnie zauważa symbolika znaku yin-yang, w naturze yang często można zobaczyć manifestację yin, aw naturze yin może się pojawić yang.

Yin-yang: znaczenie

Inna interpretacja punktów jest taka, że ​​czasami coś konstruktywnego rodzi się w czymś warunkowo negatywnym. W końcu cierpienie jest często najkrótszą drogą do rozwoju. Na przykład trudne warunki pogodowe w Tybecie zmuszają tybetańskich mnichów do praktykowania wyrafinowanej praktyki medytacyjnej „tummo”, która pozwala im uzyskać odporność na zimno.

W tym przypadku zimno jest najlepszym nauczycielem, po prostu zmusza cię do wysiłku. Dzieje się tak, gdy punkt światła yang rodzi się w ciemności yin.

Ponadto yin i yang są często interpretowane jako połączenie męskich i żeńskich zasad. Jak widać, harmonia polega właśnie na zjednoczeniu męskiej i żeńskiej natury. Zatem idea bycia „prawdziwym mężczyzną” lub „prawdziwą kobietą” jest jednostronnym spojrzeniem na rzeczywistość. Zadaniem jest jednakowe rozwijanie cech zarówno mężczyzn, jak i kobiet oraz umiejętność ich harmonijnego manifestowania zgodnie z okolicznościami.

Mowa w tym przypadku oczywiście nie dotyczy jakiejś perwersji, kiedy mężczyzna ubiera się jak kobieta i tak dalej. W jedności Yin-Yang wcale nie chodzi o to. Nie chodzi o manifestacje materialne, ale duchowe. To znaczy tam, gdzie trzeba pokazać twardość, a gdzie jest to konieczne – miękkość. To jest harmonijne połączenie yin i yang.

Czym są yin i yang w życiu codziennym? To zrozumienie, że wszystko jest zmienne, wszystko przepływa od jednego do drugiego. A co najważniejsze, wszystko dąży do rozwoju. To w niekończącym się cyklu natury yin i yang zachodzi ewolucja. Co oznaczają yin i yang w prostych słowach? To jest harmonia. Realizacja zasady yin i yang polega na osiągnięciu równowagi. Równowaga między mężczyzną a kobietą, materialnym a duchowym, pracą a odpoczynkiem i tak dalej.

Yin-yang: znaczenie

Weźmy na przykład komfortową temperaturę. Zimno często przynosi cierpienie, ale jak możemy powiedzieć, że ciepło łagodzi to cierpienie? Ekstremalnie wysokie temperatury są tak samo nieprzyjemne, jak ekstremalnie zimne. A komfort osiąga się dokładnie w równowadze, w harmonii między ciepłem a zimnem. To jest zasada yin-yang. I tak we wszystkim: głód przynosi cierpienie, ale jeśli ktoś zjadł za dużo, zaczyna cierpieć z powodu zbyt dużej ilości jedzenia. A komfort tkwi właśnie w równowadze głodu i sytości.

Więc przyjrzeliśmy się, co oznaczają yin i yang. Ten prosty symbol zawiera w istocie głęboką filozofię harmonijnego istnienia, jedności, współzależności rzeczy i zjawisk oraz zrozumienia, że ​​wszystko na tym świecie jest przemijające i tylko samo źródło, sama siła, która wszystko generuje, jest wieczna. Z zasady yin-yang rodzi się pięć podstawowych elementów, z których powstaje wszystko inne. Ale wszystko pochodzi z jednego źródła, z interakcji dwóch przeciwieństw – ciemności i światła, ignorancji i wiedzy, zła i dobra, zimna i ciepła i tak dalej.

Zasada yin-yang mówi nam, że nie powinniśmy dzielić świata na dobro i zło, dzielić go na coś dobrego i złego. Wszystko jest względne, a prawda jest po prostu w równowadze. Na przykład medytacja to delikatny akt równoważenia między snem a czuwaniem. Z jednej strony panuje głęboki spokój, z drugiej zachowana jest uwaga i koncentracja. Każde zaburzenie tej równowagi – zasypianie lub pobudzenie umysłu – narusza zasadę yin-yang i przerywa stan medytacji.

Yin-yang: znaczenie

Naszym zadaniem jest znalezienie cienkiej linii równowagi między przeciwieństwami. Nie ma absolutnej prawdy, absolutnej dobroci i absolutnie właściwej ścieżki. Chyba że, oczywiście, ten absolut nie jest uważany za równowagę między przeciwieństwami.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Często mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają. Mówi się to zwykle w kontekście interakcji między zupełnie różnymi ludźmi. Ale tak nie jest. Jeśli ludzie są zbyt różni, mają różne cele życiowe, inaczej patrzą na świat, to najprawdopodobniej nie będzie między nimi zasady yin-yang.

Ważne jest, aby zrozumieć, że mówiąc o przeciwieństwach, mamy na myśli te wielokierunkowe energie, między którymi wzajemne oddziaływanie powinno prowadzić do stworzenia, a jeśli ludzi po prostu nie ma w drodze, to jest to trochę z innej bajki. Z bajki o łabędziu, raku i szczupaku.

Zasada yin-yang jest tym, czego potrzebujesz, aby spojrzeć na świat przez pryzmat tej koncepcji. Teraz bardzo modne jest wykonanie tatuażu ze znakiem yin-yang. Jak zwykle ludzie gonią za formą, zaniedbując istotę. Nie chodzi o to, aby na ciele umieścić znak, ale żeby zrozumieć jego istotę. Najważniejsze jest to, że ta esencja nie pozostaje martwą filozofią, której nie można zastosować do życia.

Możesz przeczytać setki traktatów filozoficznych, a za życia pozostajesz nieszczęśliwą osobą. Dyplom na Wydziale Filozoficznym nadal nie czyni człowieka ani mądrym, ani szczęśliwym, ani nawet nie gwarantuje, że będzie adekwatny. Dlatego urzeczywistnieniem zasady yin-yang jest dostrzeżenie ręki Stwórcy we wszystkich zjawiskach, bez względu na to, jak negatywne wydają się one nam, i zrozumienie, że bez zła nie ma dobra, a bez ciemności nie ma światła. Wszystko inne wynika z tego zrozumienia.

Michal Zebrowski
Michal Zebrowski
Edytor Serwisu
Rate author
Przydatne Porady